Monday, August 5, 2019

KUNYUMBA NGA KUNYUMBA SAFARI IYI TIHIKILI MPAKA KUNYUMBA KABISA KULITUMBANDYOSI

 PASHULI
 BAADA YA MIAKA YA MAHELA TIWONINGINI NA DADA YITU MARTA 
HAPA NI KULUNDUSI PA CHITI MAWU NAMWINGIRA NA DADI  MWE AYIMILI MAWU NAMUHAGAMA TAHAMBILI KUVAJAMBUSA

No comments:

Post a Comment

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI