Monday, October 3, 2016

TIKOTO KUKOSIWA GA GAHUMILI WAKATI WA NGONDO YA MAJIMAJI KUSONGEYA KWITU....TIWANZAYI NAHA...

 Nyumba ya liganga ya SONGEA MBONA...livili Kuchandamali vidunda vya kuMsamala
Na huyu naa ndi mwene NDUNA SONGEA MBANO LUWAFU

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI