Monday, July 30, 2012

NIHANGWILI PICHA HIYI YA KUMALILAI MWEZI HUGU !!!!A

Wavalili "ndololo" pamutu  ndawa ya kugana kunyemba 

Monday, July 9, 2012

LIKANISA LA KUMPITIMBI!!!

Lelu tihambayi mpaka kumpitimbi... 

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI