Wednesday, January 9, 2019

LELU NIKUMBWIKI SANA KUNYUMBA KULITUMBANDYOSI/KUCHINGOLI

Nikumbuka kila likolo kuchopa matevele na hata wakati wungi kulya ugali na chimbondi....

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI