Thursday, November 24, 2011

CHAKULYA CHA MALAIKA AU UGIMBI WA MAHOKA!!

Lukumbi lwa mahele vangoni viteleka ugimbi wa mahoka, vakuukemela ugimbi wa malaika. Vikita naha ngita panyumba mambu gatami he chabwina. Ngita vana vilwala ama pana mishoro yamahele au malilu gamahele au ngita vibena lepi bwina, pana njala nk. Vanalukolo voha vifikanila kuhuma kwevitama uko, viteleka ugimbi na kuteta mahoka.
Mewawa, lukumbi lungi mwana mdebe ngita ivembavemba pipipi, vanyaluhala vimanya yakuwa ivembela lihina la lihoka au vijova "lihoka la dadi ligoni he bwina". Hinu viteleka ugimbi wa mahoka na kumpela mwana lihina la lihoka lila. Ngita mambu gavi chabwina, na vana voha vikinakina vijova:- "Lihoka la dadi ligoni bwina."
TIKOTOKUKOSIWA MIKUWU NA MIVERU YITU (VANGONI) MWANGALEYI!!!

Saturday, November 12, 2011

NYUMBA ZITU!!!

Mwavayangu mkuzikumbuka nyumba zitu ? ludaka na manyahi na mlyango wa madete mwenga nikubwiki sana kunyumba lelu...

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI