CHINGONI

Saturday, May 4, 2019

Sunday, April 7, 2019

MATOKI.....YIBABILI MIKUNGU MCHECHE

LIBIHI LIMONGA MIKUNGU MCHCHE

Monday, February 11, 2019

NIKUBWIKI MAISHA GA MWANDI LUNDO NA GA KUCHINGOLI- MADIMBA

Maisha gangu:- niukumbuka sana pa nivi namsikana mdebedebe, lukela peee kuhamba kumadimba kulindilila mpunga videge vikoto kulya ....kwanza ku-Lundo halafu ku-Chingoli mweee nikumbwiki sana. Chabwina tavili tipokezana.....

Wednesday, January 9, 2019

LELU NIKUMBWIKI SANA KUNYUMBA KULITUMBANDYOSI/KUCHINGOLI

Nikumbuka kila likolo kuchopa matevele na hata wakati wungi kulya ugali na chimbondi....

Monday, December 10, 2018

NINOGILI SANA MABUNI LELU......MABUNI GINOGA SANA VALONGO VANGU

Tuesday, November 6, 2018

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI