VANGONI

Thursday, September 1, 2016

Saturday, August 6, 2016

UPADIRISHO:- KULITUMBANDYOSI NA TETE TIPATILI PADIRI.. JIHINA LAKI FURAHA HENJEWELE SAMBALITOLA

 Ngati cha mwilola hapa yavili tarehe 4/8..HONGERA  VANA VA KULITUMBA
NDI MWENE...FURAHA HENJEWELE SAMBALITOLA

Friday, July 15, 2016

Sunday, July 3, 2016

VYAKULA HIVI NIVIGANINI SANA MALAMBI GA KUTELEKA, MABATA, MALAWI/MATEWELE...

Ukalyayi  naha lukela na chikombi cha maji panani siku yivya yabwina sana... vyakula vye vinoga na kuleta afya yabwina...

Friday, June 3, 2016

TIKOTOKAYI KUULEKA UTAMADUNI WITU WA CHINGONI TIVAJOVELAYI NA VANA VITU

 CHIKUNDI LIZOMBI
Nikujipilika raha sana kupilikisa, kulolokesa na kukina ngòma za azili, ngati lizombi, ligwamba, beta  na zingi zamahele...

Sunday, May 8, 2016

MWE KUNYUMBA NGA KUNYUMBA...UKAHAMBAI KUPERAMIHU KUNYUMBA UKABWELAYI KUSONGEYA KUNYUMBA


Nikumumwomba MWE CHAPANGA atupelayi uzima na tigananayi . WAKUNYUMBA ...SONGEA NDIPO NAPOTOKA MIMI:-)

Monday, April 18, 2016

MAGONO HAGA TILYA MWASI WETU...MALOMBI GA KUNYANYA ...MDOJOLELA KARIBUNI TILYAYI

Tawoha timanyili sana pa yitonya fula/hula hasa muhwela malombi ga kunyanya cha ginoga.....
Mdojelela
Karibu tilyayi mdojolela valongo vangu...

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI