CHINGONI

Monday, February 6, 2017

KARIBU TILYAYI UGALI NA LIKOLO LA NDIMBILU

Ugali na likolo la ndimbilu = (ugali na mboga iliyoungwa karanga )

Thursday, January 5, 2017

LELU LIGONO LA NAZALIWI NANGONYANI NENE

Lelu  ndi tarehe/ligono familia ya Mzee Ngonyani yamemili na furaha ya mahele kumpata mwana msikana/ binti yao mwe  alizaliwi ligono ngati la lelu.
TIMALIKISAYI NA KAWIMBU KABWINA HAKA ....

Thursday, November 3, 2016

Monday, October 3, 2016

TIKOTO KUKOSIWA GA GAHUMILI WAKATI WA NGONDO YA MAJIMAJI KUSONGEYA KWITU....TIWANZAYI NAHA...

 Nyumba ya liganga ya SONGEA MBONA...livili Kuchandamali vidunda vya kuMsamala
Na huyu naa ndi mwene NDUNA SONGEA MBANO LUWAFU

Thursday, September 1, 2016

Saturday, August 6, 2016

UPADIRISHO:- KULITUMBANDYOSI NA TETE TIPATILI PADIRI.. JIHINA LAKI FURAHA HENJEWELE SAMBALITOLA

 Ngati cha mwilola hapa yavili tarehe 4/8..HONGERA  VANA VA KULITUMBA
NDI MWENE...FURAHA HENJEWELE SAMBALITOLA

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI