Monday, August 29, 2011

CHIJIJI CHA KUMPITIMBI,VANDU VAKI NA VYAKULA VYAKI!!!

Vandu wa vitama chijiji cha kumpitimbi wamahela ndi wangoni. Vavili vangi vavitama kuMpimbitimbi vanyanja, vamatengu, vabena, vapangwa. Na hapa naha yatinijova mahina gavi ngati:- Mbawala, Komba, Nyoni, Haule, Mbena, Matembo, Mbeyu, Ngaponda, Ndauka, Kapinga, Chale, Ngonyani, Mapunda, Chipeta, Kiwili, Milinga, mbawa, Mgomela, Nyirenda, Miti, Soko. Aga naha mahina ga kawaida sana.

Vana Mpitimbi vishughulika sana na chilimu. Vilima malombi, lihona, soya ulehi mmazomba na gangi gamahele.

Vyakulya;- Kumpitimbi uweza kupata chikandi, mawungu, mapotopoto/masuku, mapondo, mabuni, vipwete, madonga, ngumbi/mbulika, mangatungu, fiwi na vingi vyamahele tu. Ngati una chijiji na mambo gaki nitumilayi yati niwika hapa.

Thursday, August 11, 2011

NILILI KWELI MCHUNGWA= KUNYUMBA NGA KUNYUMBA!!

Hapa nahambili kumdunduwalu kumlamkila kaka yangu Lwena. Raha sana ....kunyumba basi kumemena mayao, kulya mbatata.....


SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI