Wednesday, December 28, 2011

TIKOTOKUMALA MWKA MEWAWA:- PICHA YA NKOSI WITU.

Huyu ndi Nkosi avili mvaa wa Vangoni va ufalumi wa mshopa. Ligoni lingi yati nikuvajovela HISTORI yoha. NIKUVAWOMBELA WOHA KILA CHINU CHAMWIKITA CHIVYAI CHABWINA. NA MWAKA 2012 UVYAI WABWINA. TIWONENGANAYI KUMWAKA VALONGO.


Thursday, November 24, 2011

CHAKULYA CHA MALAIKA AU UGIMBI WA MAHOKA!!

Lukumbi lwa mahele vangoni viteleka ugimbi wa mahoka, vakuukemela ugimbi wa malaika. Vikita naha ngita panyumba mambu gatami he chabwina. Ngita vana vilwala ama pana mishoro yamahele au malilu gamahele au ngita vibena lepi bwina, pana njala nk. Vanalukolo voha vifikanila kuhuma kwevitama uko, viteleka ugimbi na kuteta mahoka.
Mewawa, lukumbi lungi mwana mdebe ngita ivembavemba pipipi, vanyaluhala vimanya yakuwa ivembela lihina la lihoka au vijova "lihoka la dadi ligoni he bwina". Hinu viteleka ugimbi wa mahoka na kumpela mwana lihina la lihoka lila. Ngita mambu gavi chabwina, na vana voha vikinakina vijova:- "Lihoka la dadi ligoni bwina."
TIKOTOKUKOSIWA MIKUWU NA MIVERU YITU (VANGONI) MWANGALEYI!!!

Saturday, November 12, 2011

NYUMBA ZITU!!!

Mwavayangu mkuzikumbuka nyumba zitu ? ludaka na manyahi na mlyango wa madete mwenga nikubwiki sana kunyumba lelu...

Sunday, October 9, 2011

PICHA ZA MWANDI VADALA

Mwenga kunyamba huku

Lolekesayi vadala va chingoni cha vanyambili hapa naha yavili mwaka 1866!! DOMINIKA YINU YIVYAYI YABWINA!!!

Thursday, September 22, 2011

LELU TIKINAYI NGÓMA YITU YA CHINGONI LIZOMBI!!!Valongo vangu ngati una nyimbo za chingoni au chinu wigana nivikayi nitumilayi yati yivya chabwina sana...TIKONGENEKAYI LIGONO LINGI....

Monday, August 29, 2011

CHIJIJI CHA KUMPITIMBI,VANDU VAKI NA VYAKULA VYAKI!!!

Vandu wa vitama chijiji cha kumpitimbi wamahela ndi wangoni. Vavili vangi vavitama kuMpimbitimbi vanyanja, vamatengu, vabena, vapangwa. Na hapa naha yatinijova mahina gavi ngati:- Mbawala, Komba, Nyoni, Haule, Mbena, Matembo, Mbeyu, Ngaponda, Ndauka, Kapinga, Chale, Ngonyani, Mapunda, Chipeta, Kiwili, Milinga, mbawa, Mgomela, Nyirenda, Miti, Soko. Aga naha mahina ga kawaida sana.

Vana Mpitimbi vishughulika sana na chilimu. Vilima malombi, lihona, soya ulehi mmazomba na gangi gamahele.

Vyakulya;- Kumpitimbi uweza kupata chikandi, mawungu, mapotopoto/masuku, mapondo, mabuni, vipwete, madonga, ngumbi/mbulika, mangatungu, fiwi na vingi vyamahele tu. Ngati una chijiji na mambo gaki nitumilayi yati niwika hapa.

Thursday, August 11, 2011

NILILI KWELI MCHUNGWA= KUNYUMBA NGA KUNYUMBA!!

Hapa nahambili kumdunduwalu kumlamkila kaka yangu Lwena. Raha sana ....kunyumba basi kumemena mayao, kulya mbatata.....


Thursday, June 9, 2011

Friday, May 27, 2011

MGUNDA WA DADI WANGU WA MAYAO KUMDUNDUWALU!!

Dadi wangu na kaka Lwena vigima mayawu... hapa mgunda huu uvuli papipi sana na paatamayi mwe ZULU .Pa ndila tu kabla ya kuhika ku-Mdunduwalu .... na ukahumayi ku-Mdunduwalu kabla ya kuhika ku-Maposeni.... DADI WA KUNANI AVYAI NA NYENYE!!

Wednesday, March 16, 2011

NINOGILI SANA MAKOLO AGA...

Ngundi mangi, vandu vamahele vijova zinoga kutimbalila ufuta au matevele. Nene lepi, nene manji na mwinyu sana sana mafuta ,mapuni na chitunguu. Mamu weeeee yavili mwandi kweli nilili ngundi hizi.....
Pa navili mwana mdedebe naliganili sana lipwani na nilili sana sana mweh! kotokayi tu lipwani linoga sana na ugali wa mayavu yati ukujiluma ngoji ndava ya kumyangamyanga.

Friday, February 25, 2011

Msimu wa mapotopoto(masuku) hinu walongo!!!

Vamavu vigulisa mapotopoto hapa naha ndila ye mpaka wa kumishoni ya kuPeramiho, kuSongea Mkoa wa kuRuvuma. picha hiyi kuhuma kwa bambu - Jacob Malihoja.

Wednesday, February 23, 2011

NAMUYINU NINOGELA LIKOLO LA NANYUNGU!!

Lelu nikumbwiki kweli likolo lananyungu(pitiku) manji na mwinyu ndongi na ugali mwenga. Hata mfoselelu nikosewi kuvika hinu niweza lepi kuvika chidoyo. Panani hapo nde bustani yangu nalimili mwaka jana. Nimanyili hinu nde linamayau, pitiku/lananyungu, lanambatata ohh! lepi mwenge nikotoka kwani mtima uwina sana....

Wednesday, January 12, 2011

MWONILI MWA VALONGO VANGU!!!

Tavawoni, yewoo. Tavawoni, yewoo.
Vayemba eee. Kunyumba kwe mugonili
bwina, ooo Tivawoni, yewoo. Vayemba ee...........
Za magono walongo vangu, niwomba radhi nikayagili mahengu gene gamahele. Si mmanyili ligela msimu huwu. Mawoko mpaka mangelenge ndwaaa. Wuli mwaka 2011 uwanzili chabwina? Oh! niganeye kukosiva kuvapela kheri ya mwaka mpya. Nene mwaka mpya uwanzili chabwina nikumsengula mwe Dadi witu. Mwangaleye yati tikonganeka ligono lingi.

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI