Friday, November 22, 2013

WANACHIJIJI KULITUMBANDYOSI/KUMABUNI VAVILI KUMKUTANO!!!

Mlongo wangu anitumili picha. Vatamili vipilikisha jinsi ya kulima mazo bora vakitavuli? Nikumbwiki sana kunyumba kulitumba kunyumba nga kunyumba.


Nyumba ya dadi wangu Efraim Ngonyani..nigonili mgati humu ...Yaani nikumbuka gamahele kweli...Nimsengula sana mlongo Maganga kwa kumbukumbu hiyi. Anitumili picha hizi

Tuesday, November 12, 2013

LELU TYAMBAYI KUMGAZINI ...MWIWONA CHIKUNJA HICHI...

Lelu nijipiliki kweli kuhamba kuMgazini  niwanzili tu safari yangu pana...haya tikonganeka ligono lingi....

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI