Friday, February 25, 2011

Msimu wa mapotopoto(masuku) hinu walongo!!!

Vamavu vigulisa mapotopoto hapa naha ndila ye mpaka wa kumishoni ya kuPeramiho, kuSongea Mkoa wa kuRuvuma. picha hiyi kuhuma kwa bambu - Jacob Malihoja.

Wednesday, February 23, 2011

NAMUYINU NINOGELA LIKOLO LA NANYUNGU!!

Lelu nikumbwiki kweli likolo lananyungu(pitiku) manji na mwinyu ndongi na ugali mwenga. Hata mfoselelu nikosewi kuvika hinu niweza lepi kuvika chidoyo. Panani hapo nde bustani yangu nalimili mwaka jana. Nimanyili hinu nde linamayau, pitiku/lananyungu, lanambatata ohh! lepi mwenge nikotoka kwani mtima uwina sana....

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI