Tuesday, October 2, 2012

VANGONI BILA KUPERAMIHU TIVYA LEPI TAVANGONI

 
 Mwaka jana 2011 mwezi wa saba tahambili kuchizizi kugula nyama wipata nyama yabwina na bei nafuu chidogo.
 
Halafu ngati uvili kuperamihu lazima uhamba hapa naha . Wigulisa mbeyu za chilimo tete tahambili kugula marejea gabwina ngati mbolea.
 
Mahali hapa pavyi pembeni chidogo ngati uhamba kumaposeni chiwoko cha kushoto na ngati uhamba Kumjini/kusongeya chiwoko cha kulia.....

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI