Friday, September 13, 2013

LELU TYIMBAYI TIGENDELAYI KUNYUMBA YANGU KULITUMBANDYOSI

 SHULI YA KULITUMBANDYOSI
Kwa vale ve vihuma kiLitumba au wapitili kuLitumba muyiwene shuli yetu ya mwandi? Yaani nikujiwona ngati nivili baho....

MGUNDA WA NDIZI/MATOKI
KuLitumba wayanzishi mradi wa kugima mifereji kwa ajili ya kuyitilila mazao na hapa wilola mfereji wa maji kuyitilila matoki aga. Picha hizi aniletili munu..UASENGWILI SANA .

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI