Monday, February 15, 2016

NIPALEYI MWANANGU NIPAGATE....AAAOOOHH LILE ...AAAOOOLILENikuvawomba ngati kuna chinu mwigana au muvili nachu mukotokutama nuu tu ndi kudumisha chingoni chitu.

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI