Friday, March 28, 2014

LELU BLOG IYI YA CHINGONI/WANGONI YITIMIZA MYAKA MCHECHE(4)


Bila nyenye mwalongo vango nga nihikili lepi/lepa hapa lelu. Dadi witu wa kunani avyahi na nyenye daima. TIVILI PAMONGA.

Tuesday, March 25, 2014

LELU TUGENDELAI CHIJIJI CHA KUMUHEPEI.....

 Shuli ya kuMuhepai
Wanafunzi va shule ya kuMuhepai

Sunday, March 2, 2014

DOMINIKA YA LELU TYAMBAI MPAKA KUSINAI...MWAWOHA DOMINIKA YIVYAI YABWINA SANA SALAMU KUHUMA KWA NANGONYANI!!

Dominika ya lelu tisalayi Likanisa la la KuSinai. Mwe amenyili lepi Likanisa hili livili  mupembeni mwa  ndila kuhuma papacha ya Peramiho kuhamba  kumjini kuMbinga.
MUVYAI NA DOMINIKA YABWINA MWAWOHA!!

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI