Sunday, August 15, 2010

Lizombi ng´oma ya kunyumba!!!Kunyumba nga kunyumba lelu tipilikisayi lizombe litu ngóma ya kunyumba.

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI