Tuesday, November 30, 2010

LIGELA NA MUNDU, MWENGA MSIMU UWANZILI.....

Fula ziwanzili lepi kutonya lakini ndi msimu wa kulima, na nene tayari nikamwili ligela langu lakini kuna magala gamahele tu na ukaribishwa sana kutangatila.....

Thursday, November 11, 2010

Hata kusongeya kuna ghorofa lolekesayi hapa!!!!

Nyumba ya ghorofa Kusongeya, nyumba iyi ya Mh. Diwani Lihina laki Ngalomba!!!

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI