Monday, September 27, 2010

Somba, somba, somba mwenga!!!

Uweza kujova hapa nde Kusongeya kumjini, Chijana ipitisa somba zivisi kuhuma kuliziwa la kunyaza. Anikumbwishi kweli enzi zila za nitemeye kunyanja. picha niyivusili http://ruvumapress.blogspot.com/

Thursday, September 2, 2010

HAPA CHIJIJI CHA KUMDUNDUWALU/NDIRIMA!!

LIKANISA LA KUMDUNDUWALU
Kuhuma kuSongea mjini mpaka kumdunduwalu zihika kilometa 60-70 na kuhuma kuperamihu mpaka kumdunduwalu zihiki kilometa 10-15. Ukayendelelayi kulongolo kuna chijiji cha Likingo. Kula vitengeneza manji ga umeme. Yati nivka ligono lingi. Kumdunduwalu ni maalumu, ndava Chief Zulu atamayi kula na mpaka hinu lukolo lwaki lwakona.

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI