Tuesday, April 8, 2014

LIHONA, MAZOMBA NA MATEVELE/MALAVI

 MGUNDA WA LIHONA , MSONGOLO AKUJITAHIDI MENE ZIKOTOKURYA MAANA NDE SENDI ZENE...
 MGUNDA WA MAZOMBA/ALIZETI
MAWU IPEPETE MATEVELE/MALAVI....anikumbwisi sana kuLItumba na kuChingoli  hasa matevele gavisi kuteleka, kunyanya mmmhhh linda nikotokaye maana mata gamemili hokoooo:-)

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI