Monday, November 5, 2012

LELU TIHAMBAYI MPAKA CHIJIJI CHA KUMUHEPAI VANACHIJIJI VIGIMA MTARO KWA AJILI YA KUPATA MANJI!!!

Ukahengai kazi yatiwipata cha wigana...hapa naha wagima ili vapatayi manji..picha hiyi niyikolili hapa

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI