Friday, December 25, 2015

TIVYAI NA NOELI YABWINA...TIGANANAYI NA TIMKUMBUKAYI CHAPANGA

TIVYAI NA NOELI YABWINA WOHA...NA TIHAMBAYI KUWALOLA VE VILWALA NA TILYAHI PAMONGA...

Friday, December 4, 2015

WALONGO VANGU LELU TIGENDELEYI CHIJIJI CHA KUMUHUKURU VIGIMA MTARO WAPATAYI MANJI SAFI....

Mzeye wa chijiji nayombi avili mstari wa mbele kugima mitaro kupata manji safi.

Tuesday, October 6, 2015

WADALA KULONDA HELA/MAGANGA ....KUTELEKA UGIMBI...

Naha nde chabwina kujitegemela ...lakini kazi yene yina maadhara gaki ,,ngati kupya moto ....

Thursday, August 27, 2015

LELU TILOLEKESAYI VIDUNDA KUHUMA KUSONGAYA HADI KUMKONGO!!

CHIDUNDA KUSONGEYA
 
 HAPA NAHA NDE CHIDUNDA CHA KUMKONGO

Tuesday, July 21, 2015

HAPA NAHA KWALI KWOKI?...KWALI CHEPEMBE AU LIPENENGA?

Niyiganili sana picha iyi mazingira gaki gabwina sana ...hinu liswali libwela pana kwoki? Timuwombaye MWE CHAPANGA titamayi bwina. NENE NANGONYANI.

Monday, June 1, 2015

NIKUMBWIKI KWELI MAJAMANDA

Niwona mwayangu nanyenye mwikumbuka  majamanda...Nikumbwiki cha navili msikana mdebe navili na rafiki. Ligono la nihapa kunyumba yaki lijamanda pa muta na ngùku  kuhamba kulongela.

Thursday, May 14, 2015

MWANDI WADALA WA CHINGONI- NIGANILI NYULA ZAVI!

 MDALA WA CHINGONI
MDALA WA CHIEF 1936 KUHUMA KUMOZAMBIQ/MUNGONI

Friday, April 10, 2015

MWAKA 2011 KUNYUMBA KU-SONGEA/PERAMIHO/RUHUWIKO!!!!

Ngati wilima mgunda  chabwina  kugendagenda na kulolekesa!! UKUNIWONA!! 

Saturday, March 28, 2015

LELU TUSHEREKELA MIAKA MUHANO YA BLOG YITU YA VANGONI...

Miaka muhano yidebe lepa yoha hii mkunipela moyo nyenye mavalongo vangu.

Thursday, March 12, 2015

TIPILIKISAYI WATANI VITU KUHUMA KUIRINGA CHA VIYIMBA YIKOSEKANA NGOMA TU HAPA ....

Mlongo wetu huyu Riziki Msola wa KuIRINGA iwomba timtangatilayi kuyendeleza nyimbu zake za asili...namba yaki +255 759 523785 wiweza kupilikiza kuyendelela kupilikisa nyimbu zingi za ziyendelela YOUTUBE. Nangonyani.

Saturday, February 28, 2015

Tuesday, February 17, 2015

TUSISAHAU NGOMA ZETU ZA ASILI!!!Ngoma ya Mtuli huchezwa na wapangwa waishio wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe. Video hii ni ya wapangwa waliohamia mkoa wa Tanga wilaya ya Muheza kijiji cha Kwabada

Thursday, January 29, 2015

LELU TILOLEKESAYI METHALI ZITU ZA CHINGONI

1. Njala likoko yikoma na mhavi.
2. Mbanga na liyani likemela mkila.
3. Mbanga na mgogoro alakunga mcheka.
4. Mheka pangende kumwoyo lwitimba lungi
5. Ujikangalisa wa munu, chapanga akutangatila
6. Wa mwana ve walakonganika na vayehi.
7. Kufwa kwa mandóro masimba kuchechengana.
8. Mwana wa lihimba nga lihimba mewa.
9. Lukolo pa miho
10. Mbanga kufwata manji kwegihamba
Methali hizi zilisomeli/niziwusili mu chitabu ..SIASA HAPO  KALE ayandiki Lucius Mabasha Thonya.
YATITIYENDELELA LIGONI LINGI. TIKOTO KUMKOSEWA CHAPANGA.

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI