Wednesday, August 8, 2012

LIKABURI LA SONGEA MBANO..HAPA NDE PA AGONILI!!!

Vangi woha wagonili pamonga, Songea Mbano nga mweye....

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI