Saturday, May 4, 2019

Sunday, April 7, 2019

MATOKI.....YIBABILI MIKUNGU MCHECHE

LIBIHI LIMONGA MIKUNGU MCHCHE

Monday, February 11, 2019

NIKUBWIKI MAISHA GA MWANDI LUNDO NA GA KUCHINGOLI- MADIMBA

Maisha gangu:- niukumbuka sana pa nivi namsikana mdebedebe, lukela peee kuhamba kumadimba kulindilila mpunga videge vikoto kulya ....kwanza ku-Lundo halafu ku-Chingoli mweee nikumbwiki sana. Chabwina tavili tipokezana.....

Wednesday, January 9, 2019

LELU NIKUMBWIKI SANA KUNYUMBA KULITUMBANDYOSI/KUCHINGOLI

Nikumbuka kila likolo kuchopa matevele na hata wakati wungi kulya ugali na chimbondi....

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI