Monday, August 5, 2019

KUNYUMBA NGA KUNYUMBA SAFARI IYI TIHIKILI MPAKA KUNYUMBA KABISA KULITUMBANDYOSI

 PASHULI
 BAADA YA MIAKA YA MAHELA TIWONINGINI NA DADA YITU MARTA 
HAPA NI KULUNDUSI PA CHITI MAWU NAMWINGIRA NA DADI  MWE AYIMILI MAWU NAMUHAGAMA TAHAMBILI KUVAJAMBUSA

Saturday, May 4, 2019

Sunday, April 7, 2019

MATOKI.....YIBABILI MIKUNGU MCHECHE

LIBIHI LIMONGA MIKUNGU MCHCHE

Monday, February 11, 2019

NIKUBWIKI MAISHA GA MWANDI LUNDO NA GA KUCHINGOLI- MADIMBA

Maisha gangu:- niukumbuka sana pa nivi namsikana mdebedebe, lukela peee kuhamba kumadimba kulindilila mpunga videge vikoto kulya ....kwanza ku-Lundo halafu ku-Chingoli mweee nikumbwiki sana. Chabwina tavili tipokezana.....

Wednesday, January 9, 2019

LELU NIKUMBWIKI SANA KUNYUMBA KULITUMBANDYOSI/KUCHINGOLI

Nikumbuka kila likolo kuchopa matevele na hata wakati wungi kulya ugali na chimbondi....

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI

SONGEA YETU NDIYO ASILI YA WANGONI